6EY26W – Vidējas gaitas propulsijas dzinējs

Dzinēja dati