VIDĒJAS GAITAS PROPULSIJAS DZINĒJI

Jaudas tabula: